ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Το επάγγελμα του διερμηνέα : Ένας ακόμη εξευτελισμός…            
Του Γιάννη Ζήβα

«……Πώς  μπορεί    να  διεξαχθεί  μία  δίκη  ή  μία  παράσταση  ενώπιον  του  Εισαγγελέα  χωρίς  διερμηνέα ; Κι  όμως  η  αναγκαιότητα  της  ύπαρξης  του  διερμηνέα, που  είναι  τόσο  σημαντική  αντιμετωπίζεται  από  την  Πολιτεία  τουλάχιστον  απαξιωτικά, με  αμοιβή   που  για  ένα  εξάωρο  στα  δικαστήρια , αντιστοιχεί   στο  ...ιλιγγιώδες  ποσό  των  15  ευρώ !!!»

Είναι  γεγονός  ότι  η  χώρα  μας  έχει  μπεί  προ  πολλού  στο  τούνελ  των  μνημονίων  και  στο  βάθος  όχι  μόνο  δεν  φαίνεται  φώς , αλλά  το  σκοτάδι  γίνεται  όλο  και  πιό  πυκνό. Ο  λαός  μας  με  το  δημοψήφισμα  του  Ιούλη  του  2015  απέδειξε  ότι  διεκδικεί    μία  αξιοπρεπή  πορεία  με  άρνηση  του  μνημονιακού  ζόφου προς   δικαίωση  των  ελπίδων  των  μαστιζομένων  από  την  κρίση   στρωμάτων  του  πληθυσμού,  με  σεβασμό  στις  αρχές  του  Συντάγματος και   ανασυγκρότηση  της  παραγωγικής  βάσης  της  οικονομίας  της  χώρας  μας. Όμως  η  εξέλιξη  των  πραγμάτων  διέψευσε  κατά  τρόπο  δραματικό  αυτές  τις  ελπίδες.
Παράλληλα  πρέπει  να  αναγνωρίσουμε   ότι   στην  χώρα  μας  έχει  αυξηθεί  και  ο  αριθμός  μεταναστών  και  προσφύγων  που  αναγκάσθηκαν  στις  περασμένες  δεκαετίες   να  εγκαταλείψουν   τις  πατρίδες  τους  κυρίως  από  την  Ανατολική  Ευρώπη, τα  Βαλκάνια  και τις  χώρες  του  Καυκάσου,
ενώ  πρόσφατα  να  μεταναστεύουν  λόγω  των  πολλαπλών  συρράξεων, από  την   Μέση  Ανατολή  και  την  Αφρική , όπου  μαίνονται  οι  πόλεμοι, η  πείνα, οι  ασθένειες  και  η  δυστυχία. Έτσι  η  χώρα  μας  ήταν  η  πρώτη  που  δέχθηκε  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  τα   μεγαλύτερα   κύματα  των  μεταναστών  και  των    προσφύγων , εκ  των  οποίων  πολλοί  έμειναν  και  εργάζονται  εδώ, ενώ  άλλοι  επιδιώκουν  να  φύγουν  προς  άλλες  χώρες  της  Ευρώπης. Την  ανθρωπιστική  κρίση  που  αντιμετωπίζει  ο  πληθυσμός  της  χώρας  μας  την  αντιμετώπισαν  και  συνεχίζουν  να  αντιμετωπίζουν  και  οι  πρόσφυγες  και  οι  μετανάστες.
Είναι  φυσιολογικό  το  γεγονός  ότι  άλλοι   φθάνουν  για  να  μείνουν  και  να  εργασθούν  στην  Ελλάδα  πρόσκαιρα , άλλοι   εγκαθίστανται, διαμένουν  και  εργάζονται  εδώ  μόνιμα  με  ανανέωση  της  άδειας  παραμονής  τους  ενώ   άλλοι  ζούν  με  τον  φόβο  απέλασής  τους.  Ένα  μερίδιο  εξ  αυτών  εμπλέκεται  κατά  καιρούς   σε  δίκες   λόγω  ποινικής  παραβατικότητας .  Κατά  συνέπεια  η  παρουσία  τους  ενώπιον  των  διωκτικών  και  κυρίως  των  δικαστικών  αρχών     ( Αστυνομία, Εισαγγελέας, Δικαστήρια) απαιτεί  την  παρουσία  εκείνων  των  προσώπων  που  θα  αποτελέσουν  την  γέφυρα  της  συνεννόησης  μεταξύ  αυτών  και  των  Αρχών. Αυτοί  δεν  είναι  άλλοι  από  τους  διερμηνείς---μεταφραστές. Εάν  σε  μία  δίκη  με  πέντε  μάρτυρες , λείπει  ένας  ή  δύο  μάρτυρες , η  δίκη  μπορεί  να  διεξαχθεί . Πώς  μπορεί  όμως  να  διεξαχθεί  μία  δίκη  ή  μία  παράσταση  ενώπιον  του  Εισαγγελέα  χωρίς  διερμηνέα ; Κι  όμως  η  αναγκαιότητα  της  ύπαρξης  του  διερμηνέα, που  είναι  τόσο  σημαντική  αντιμετωπίζεται  από  την  Πολιτεία  τουλάχιστον  απαξιωτικά, με  αμοιβή   που  για  ένα  εξάωρο  στα  δικαστήρια , αντιστοιχεί   στο  ...ιλιγγιώδες  ποσό  των  15  ευρώ !!! Ναί, καλά  διαβάσατε.  15 ΟΛΟΚΛΗΡΑ  ΕΥΡΩ !!!
Επίσης  η  αντιμετώπιση  που  υφίστανται  από  τις  εισαγγελικές  και  γενικότερα  τις  δικαστικές  αρχές  είναι  πολλές  φορές  υποτιμητική  και  προσβλητική . Ενώ  καλούνται  με  εισαγγελική  κλήση  για  μία  δίκη  σε  κάποια  συγκεκριμένη  ημέρα , και  περιμένουν  να  εκδικασθεί  η  υπόθεσή  τους  για  να  διερμηνεύσουν, τυχαίνει  πολλές  φορές  να  περνάει  το  εξάωρο  και  να  μήν  εκδικάζεται  η  υπόθεση. Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  υπάρχουν  γραμματείς  που  αρνούνται  να  υπογράψουν  την  βεβαίωση  παρουσίας  του  διερμηνέα, με  αποτέλεσμα  να  μήν  μπορούν  να  λάβουν  ακόμη  και  αυτό  το  εξευτελιστικό  ποσό  που  αναφέραμε   πιό  πάνω.
Σε  όλη  την  χώρα  αυτήν  την  στιγμή  εργάζονται  υπό  άκρως  δυσχερείς  συνθήκες  περίπου  200  διερμηνείς . Προέρχονται  από  διάφορες  χώρες  της  Ασίας, της  Αφρικής  και  της  Ευρώπης. Οι  γλώσσες  που  κατ’ εξοχήν  ομιλούνται  και  διερμηνεύονται  σήμερα  ενώπιον  των  αστυνομικών, εισαγγελικών  και  δικαστικών  Αρχών  είναι  τα  αραβικά, τα  πακιστανικά, τα  αγγλικά, τα  γαλλικά, τα  ρουμανικά, τα  βουλγαρικά, τα  ρωσικά, τα  ισπανικά  και  τα  ιταλικά.
Τον  Μάϊο  του  2015  ιδρύθηκε  σύλλογος  με  σκοπό  να  συνενώσει  τους  διερμηνείς  των  δικαστηρίων  της  Αττικής  στην  διεκδίκηση  αξιοπρεπούς  εργασίας  με  πλήρη  εργασιακά  δικαιώματα.
Σύμφωνα  με  το  καταστατικό  σκοποί  του  συλλόγου  μας  είναι :
Α. Η  κατοχύρωση  των  όρων  άσκησης  του  επαγγέλματος  του  δικαστικού  διερμηνέα.
Β. Η  διαφύλαξη, προάσπιση  και  συλλογική  εκπροσώπηση  των  συμφερόντων  και  δικαιωμάτων  των  μελών  του.
Γ. Η  προώθηση  και  προάσπιση  ορθών  συνθηκών  εργασίας  και  αμοιβής.
Δ. Η  μελέτη  και  διεκδίκηση  της  επίλυσης  των  συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών, οικονομικών, μορφωτικών  και  επαγγελματικών  ζητημάτων  των  μελών  και  η  προάσπιση  και  επέκταση  των  δικαιωμάτων  και  συμφερόντων  των  μελών  και  του  κλάδου  των  εργαζομένων  στην  μετάφραση  και  στη  διερμηνεία.
Ε. Η  προαγωγή  και  εξύψωση  του  μορφωτικού, συνδικαλιστικού, κοινωνικού, πολιτικού  και  πολιτιστικού  επιπέδου  τους.
ΣΤ. Η  ανάπτυξη  πνεύματος  συναδελφικότητας, συνεργασίας  και  αλληλεγγύης  μεταξύ  των  μελών  του.
Ζ. Η  συνεργασία  με  άλλες  ενώσεις  ή  σωματεία  με  το  ίδιο  ή  παρεμφερές  αντικείμενο, αλλά  και  η  συμμετοχή  σε  δευτεροβάθμιες/τριτοβάθμιες  ενώσεις/ομοσπονδίες  που  υπάρχουν  ή  που  μπορούν  να  ιδρυθούν.
Θεωρήσαμε  πως  ήταν  αναγκαία  η  ίδρυση  του  συλλόγου  μας, έχοντας  υπ’ όψη  το  επίπεδο  των  εργασιακών  μας  συνθηκών :
Συγκεκριμένα :
 α) Η   εργασία  μας  αμείβεται   κυριολεκτικά  για  ένα  κομμάτι  ψωμί, με  ένα  μεροκάματο  των  15  ευρώ  για  κανονική  δίκη  και  11  ευρώ  για  ανακριτική  διαδικασία, ενώ  σε  άλλες  περιπτώσεις  δεν  αμειβόμαστε  παντελώς !

        β) Εργαζόμαστε  σε  συνθήκες  απόλυτης  απαξίωσης, ώστε  αναγκαζόμαστε  να  δουλεύουμε  σε  δύο  εργασίες  για  εξοικονόμηση  των  προς  το  ζήν. Χωρίς  να  υπάρχει  απολύτως  καμία  εγγύηση  για  έγκαιρη  ειδοποίησή  μας, είμαστε  συνεχώς  σε  επιφυλακή  και  με  κίνδυνο  επιβολής  προστίμου  σε  περίπτωση  που  βραδύνουμε  να  εμφανισθούμε  σε  μία  δίκη  επειδή    μετέχουμε  σε  μία  άλλη  ή  βρισκόμαστε  μακριά  από  το  δικαστήριο  εκδίκασης  μιάς  υπόθεσης  στην  οποία  καλούμαστε  να  διερμηνεύσουμε.
γ) Είμαστε  υποχρεωμένοι  να  ασφαλιζόμαστε  με  δική  μας  ευθύνη, πληρώνοντας  υπέρογκα  ποσά  γι’ αυτό  το  σκοπό.
δ) Αντιμετωπίζουμε  συχνότατα  μία  απαξιωτική  συμπεριφορά  εκ  μέρους  δικαστών, εισαγγελέων  και  γραμματέων  προς  τα καθήκοντά  μας  λαμβανομένων  υπ’  όψη  και  των  συνθηκών , υπό  τις  οποίες  καλούμαστε  να  φέρουμε  εις  πέρας  τις  υπηρεσίες  μας.
Ζητούμε  λοιπόν :
Καθιέρωση  αμοιβής  αντίστοιχης  προς  την  παροχή  εξειδικευμένων  υπηρεσιών.
Πλήρη  ασφαλιστικά  δικαιώματα
Σεβασμό  του  εργασίμου  χρόνου  μας
Διαχωρισμό  των  διερμηνέων  από  το  καθεστώς  του  μάρτυρα, στο  οποίο  αυθαίρετα  έχουμε  υπαχθεί.
Ταυτοποίηση  των  διερμηνέων  του  βουλεύματος.
Επίδειξη  της  δέουσας  εκτίμησης   από  δικαστές, εισαγγελείς                  και  γραμματείς  στην  εργασία  μας  και  κυρίως  του  δέοντος  σεβασμού  στα  πολιτισμικά  και  εθνοτικά  χαρακτηριστικά  μας.

/////////////////////////////////////////

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου