ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Συνεταιρισμός «Προμηθέας Λυόμενος» *

Καθαρό μήνυμα  στέλνουν οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου Συνεταιρισμού (Π.Πανάγος και Στ. Ζαφειράκη), σε φίλους και αντιπάλους της συνεταιριστικής ιδέας…

« Αγαπητοί φίλοι.

  Ο Συνεταιρισμός, από την ίδια την ιδρυτική του αντίληψη, την φύση του ως κοινωνική επιχείρηση και τις αρχές και επιδιώξεις που έχουμε θεσπίσει στο Καταστατικό μας, είναι ένας φορέας που ενδιαφέρεται για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού και του κοινωνικού ιστού της χώρας.

 Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε από το μόνιμο καθεστώς χρεοκοπίας, όπου μας έχουν βάλει για δεκαετίες!

  Ο Συνεργατισμός μπορεί να ωθήσει την ανάπτυξη του συνόλου (και όχι μόνο των κερδών) και μάλιστα σεβόμενος και προστατεύοντας ποιότητα ζωής και οικολογική ισορροπία.

  Είναι εύλογο λοιπόν να αναζητήσουμε στις επικείμενες δημοτικές εκλογές ψηφοδέλτια, που ακολουθούν ανάλογες αντιλήψεις.

  Πρώτο μας μέλημα, ως πολίτες, είναι να καταδικάσουμε όσους ευθύνονται για τα Μνημόνια και όσους επιμένουν να τα υπηρετούν.

  Να υποστηρίζουμε όσους προτάσσουν την υπεράσπιση των κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, του εθνικού πλούτου και της επιβίωσης των αγροτών μας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

  Με την λογική αυτή ενθαρρύνουμε τα μέλη μας, όσα είναι υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές, με μόνο τον όρο ότι τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν εκφράζονται στο γενικό πνεύμα της προαναφερόμενης αναπτυξιακής μας αντίληψης και έχουν χαρακτηριστικά λαϊκής πρωτοβουλίας, με προοπτική δημοκρατικής αντιμνημονιακής ενότητας. Της στήριξης της Συνεταιριστικής-Συνεργατικής ιδέας.

  Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε υποψηφίους σε Γλυφάδα και Χαλάνδρι και παρακαλούμε αν έχετε και άλλη πληροφόρηση, να μας ενημερώσετε.


 *ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΝ ΠΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ»

   ΣΚΑΛΙΔΗ 8 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11525 , pan.panagos@yahoo.gr