ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μιλάει για τα δανεικά (κι αγύριστα;) των κυβερνητικών κομμάτων….
Με απάντηση της στο εξώδικο που έστειλαν οι Πρόεδροι της Δράσης και της Δημιουργίας Ξανά, Θόδωρος Σκυλακάκης και Θάνος Τζήμερος, η Τράπεζα της Ελλάδος επικαλείται επαγγελματικο-υπηρεσιακό απόρρητο και αρνείται να απαντήσει «εάν χορηγήθηκαν από τις συστημικές τράπεζες στα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δάνεια εντός του έτους 2013», ( ενώ είχαν σταματήσει να εξυπηρετούν τα προηγούμενα....)  και αν τηρήθηκαν στις χορηγήσεις αυτές «οι τραπεζικοί κανόνες και τα πιστοδοτικά κριτήρια»….

Οι Πρόεδροι της Δημιουργίας Ξανά και της Δράσης, κ.κ. Θάνος Τζήμερος και Θόδωρος Σκυλακάκης, εκπροσωπώντας τις "Γέφυρες" δήλωσαν σχετικά:

«1. Διαπιστωμένα τα χορηγηθέντα στα κυβερνώντα κόμματα δάνεια δεν εξυπηρετούνται. Ταυτόχρονα, από πουθενά δεν προκύπτει, ότι οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που χορήγησαν αυτά τα δάνεια, ενήργησαν, όπως είχαν καθήκον και όπως πράττουν σε βάρος οποιουδήποτε άλλου πιστούχου, για την νόμιμη είσπραξη των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων και, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, στην καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και στην ένδικη διεκδίκηση των οφειλομένων.

2. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, προδήλως παρανομώντας, χορήγησαν εντός των ετών 2012 και 2013 και νέα δάνεια σε ήδη αναξιόχρεους πιστούχους, προκαλώντας την κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.


3. Το επαγγελματικό απόρρητο που επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες, όχι προδήλως παράνομες πράξεις. Συνεπώς ως ασκούσα την σχετική εποπτεία, οφείλει ξεκάθαρα και δημόσια να ενημερώσει τους πολίτες, εάν έχει επιληφθεί του τεράστιου -και μείζονος πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος- σκανδάλου και εάν, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και προστασία των συμφερόντων των μετόχων και καταθετών, έχει λάβει ή έστω προτίθεται άμεσα να λάβει τα προβλεπόμενα από το νόμο κυρωτικά μέτρα σε βάρος των δανειοδοτριών Τραπεζών.»