ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Geuro: Το νέο νόμισμα για την Ελλάδα ….ΟΙΚΟΝΙΚΗ :Στην ελληνική πολιτική πιάτσα περισσεύουν οι «καλώς πληροφορημένοι»,  οι γνώστες αγνώστων προθέσεων, παρασκηνίων, προσώπων κλπ.  Κοντολογίς περισσεύουν οι χρήστες της  πολιτικής φαντασίας -   όμως η υπόθεση της παραγωγής ρευστότητας χωρίς τη διάρρηξη των σχέσεων με το ευρώ είναι κάθε άλλο παρά Fiction – δηλαδή φαντασιογενής…. Με κάθε επιφύλαξη λοιπόν όσον αφορά τα αναφερόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύω το παρακάτω κείμενο  που εμπεριέχει  κάποια χαρακτηριστικά μιας κάποιας λύσης….  

ΠΗΓΗ :  crashonline.gr

Ανοιχτά υπέρ της χρήσης παράλληλου εσωτερικού νομίσματος, που θα ονομαστεί Geuro, τάσσεται με μελέτη του το Levy Economics Institute του Bard College... Η μελέτη του συγκεκριμένου Ινστιτούτου έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα προ καιρού είχαν συνδιοργανώσει Ημερίδα με την Αυγή και τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η ενδεικνυόμενη λύση για την Ελλάδα είναι η υιοθέτηση προγράμματος στην κατεύθυνση της εξασφάλισης του τελευταίου καταφυγίου για την απασχόληση -Εmployment of Last Resort-, που το ονομάζει ELR, και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός παράλληλου χρηματοοικονομικού συστήματος.

Το παράλληλο χρηματοοικονομικό σύστημα, σύμφωνα με τη μελέτη «Strategic Analysis – Prospects and Policies for the Greek economy
», θα βασιστεί στην έκδοση νέων κρατικών ομολόγων, που δεν θα είναι φυσικά σε ευρώ.


Ισχυρό επιχείρημα για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής, είναι η ελαστικότητα που παρουσιάζει το ελληνικό εμπόριο.

Από τη στιγμή μάλιστα που η μελέτη των δεδομένων από την πλευρά του Ινστιτούτου δείχνει ότι η ελαστικότητα αυτή είναι χαμηλή, κρίνεται σαν καλύτερη επιλογή ένα τέτοιο πρόγραμμα, που θα εξασφαλίσει την καλύτερη στρατηγική για ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων συνεπειών από το εξωτερικό χρέος.
Σαν εναλλακτικές λύσεις αναφέρονται ένα σχέδιο Μάρσαλ, με κεφάλαια τα οποία θα διαχειριστούν κυβερνητικοί και κρατικοί φορείς, καθώς και μία διακοπή αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων του χρέους, με στόχο να κατευθυνθούν οι πόροι στην εγχώρια ζήτηση και στην αύξηση της απασχόλησης.

Υποδείγματα των ομολόγων που μπορούν να εκδοθούν είναι τα λεγόμενα φαρμακευτικά ομόλογα, pharma bonds, που εκδόθηκαν για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον κλάδο των φαρμάκων. Αυτά τα ομόλογα σαν εργαλεία είχαν όλα τα χαρακτηριστικά των κλασικών ομολόγων και θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν στην αγορά ισότιμα.

Για πολλούς οικονομολόγους, η δημιουργία πραγματικής ρευστότητας διαμέσου τέτοιων χρεογράφων, θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την ενεχυρίαση τους στις τράπεζες.

Το νέο χρηματοοικονομικό σύστημα θα προχωρήσει με την έκδοση νέων ομολόγων μηδενικών κουπονιών, απόλυτης προσαρμοστικότητας στο χρόνο αποπληρωμής τους, χωρίς δηλαδή συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αποπληρωμή, που δε θα επιβάρυνε κατά συνέπεια το χρέος.

Αυτά θα μπορούσαν να μεταφερθούν ηλεκτρονικά σε τραπεζικές καταθέσεις ιδιωτών ή εταιρειών μέσα από ένα εξειδικευμένο σύστημα ασφαλείας. Έτσι θα μπορούσαν να εκδοθούν πιστοποιητικά για μικρές είτε μεγάλες συναλλαγές στην αγορά.

π