ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΤΗΣ ...


Του κυρίου Παναγιώτη Δερματά

Σημείωση ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ : Διάβασα με συγκίνηση αυτό τον όμορφο, βιωμένο λόγο, ενός «ξενοδοχοϋπάλληλου των αρχών της δεκαετίας του 70» :  Όχι μόνο γιατί έτσι περίπου ξεκίνησα κι εγώ, αλλά και γιατί περιείχε αρκετές  αλήθειες. Γιατί ολοφάνερα προερχόταν από ένα λαϊκό άνθρωπο εκτός κυκλωμάτων και κομματικών γραμμών....


Ξεκίνησα να ργάζωμαι ς ξενοδοχοϋπάλληλος πό τις άρχές τς δεκαετίας το 1970...


Τότε ταν πού ρχισε να μπαίνει ζεστό χρμα στην παρχία, με ποτέλεσμα να νεβαίνει δραστικά το βιοτικό μας πίπεδο.

νθρωποι πό τά νδότερα τς χώρας, κατέκλεισαν τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα τς παρχίας, συχνότατα με τις οκογένειές τους, τά ποα τους διασφάλιζαν πέρα πό το καλό μεροκάματο, πνο και διατροφή, με ποτέλεσμα να γυρίζουν τον χειμνα στα χωριά τους με να καλό κομπόδεμα.

Ο
ξενοδοχειακές μονάδες, διέθεταν και δικά τους μέσα για να μεταφέρουν τους ργαζόμενους πό τα γειτονικά χωριά.

Τότε εχε γίνει και «πανάστασις» στην Αγυπτο με τον Νάσερ ,που πατριώτης τους, διέλυσε την θεοποιημένη στή σύγχρονη Γρεκύλικη ντίληψι πολυπολιτισμικότητα»,χοντας κδιώξει τους μη Αγύπτιους και εδικά τους λληνες πό την Αλεξάνδρειά τους.


- (Στα παιδικά μου χρόνια
κουγα δ πό το χωριό , τον ραδιοφωνικό σταθμό τς λεξάνδρειας ποος με εχε τραβήξει με την ποιότητα τν προγραμμάτων του .)-

Α
τοί λοιπόν ο λληνες ο ποοι εχαν λοι τους παιδεία, βρέθηκαν διωγμένοι και ἡ πλειοψηφία τους ρθε στην λλάδα, δηλαδή στην πατρίδα τουςσαν πολλοί και ποτελοσαν το δεύτερο σημαντικό κμα προσφύγων μετά τηνκαταστροφή στην Μ. σία.

Τώρα μως πατρίδα δεν εχε την φτώχια το 22. οκονομία της νερχόταν και λοι ατοί πού σαν και πολύγλωσσοι, απορροφήθηκαν πό τις πιχειρήσεις, εδικά στον χρο το τουρισμο.

βλεπες λικιωμένους 60 και 65 χρονν να δουλεύουν ς πάλληλοι ποδοχς, σερβιτόροι, ταμίες κλπ

τυχε να ργάζεται δίπλα μου λικιωμένος τν 70 χρονν στο τηλεφωνεο.

Δεν κατάφερνε τόσο καλά, λλά πειδή πιχειρηματίας ξερε τι νθρωπος δεν εχε οτε σύνταξι, οτε λλον πόρο ζως τον κράτησε και μες παράλληλα τον βοηθούσαμε. Αύτό εδικά, το

ναφέρω πειδή μετέπειτα γενιά μου ψόφησε παγγελματικά στον διωτικό τομέα, πρίν πιάσει τα πενήντα ! -

Λίγα χρόνια μετά τον διωγμό τ
ν λλήνων τς Αγύπτου, εχαμε λλο κμα προσφύγων.

Α
τή την φορά πό την Κύπρο.

Και ο
λληνες λοιπόν τς Κύπρου, βρκαν καταφύγιο στα ξενοδοχεα και στον τουρισμό.

Τότε, ο
ξενοδοχειακές πιχειρήσεις δεν εχαν την μορφή τν σημερινν κλειστν κυκλωμάτων ,που πελάτης πρέπει να ξοδέψει και την τελευταία του πεντάρα μέσα στο
ξενοδοχε
ο. Δηλαδή νάπτυξις, δεν μπαινε μέσα σε παρένθεσι...

βγαιναν ξω και σκόρπιζαν χρμα σε ταβέρνες, σέ καταστήματα εδν λαϊκς τέχνης, παντο. Το χρμα τν πελατν, μαζί με το εσοδημα τν ργαζομένων, διαχέοταν στην ερύτερη κοινωνία και τς δινε ζωή .

ζωή γενικά ταν φτηνή, ο τράπεζες παιζαν τον ρόλο τους χι ς ο δυνάστες διαχειριστές το δημόσιου και διωτικο πλούτου, λλά ς νδιάμεσοι νάμεσα σε
δανειστές και
ποταμιευτές, χωρίς να χουν πρόβλημα «ρευστότητας»...

ΦΠΑ, δεν πρχε. πρχε φόρος κύκλου ργασιν στο 5 %. φόρος εσοδήματος ταν χαμηλός και παρ λα ατά, το κράτος δεν εχε θνικά χρέη.

λα ατά τά στοιχεα, διναν στον πολίτη ατοπεποίθησι. νέος ρχισε να χει πρόσβασι στο ατοκίνητο, λοι καλυτέρευσαν τις κατοικίες τους και ο κκλησίες δεν λειτουργοσαν με  ποκλειστικότητα στις κηδεες και στα μνημόσυνα... Εχαν την ζωντάνια με τους
γάμους και τα βαφτίσια .

λα ατά μέχρι πρίν δύο περίπου δεκαετίες.

Τότε δηλαδή πού
νοιξαν διάπλατα τα σύνορα στην Ερώπη και στην παγκοσμιοποίησι.

δ, κάποιοι πού φτιάχτηκαν καλά πό τους λλους και πού πίστεψαν τι κοινωνία τούς χρωστοσε και λλα, θελαν φτηνά ργατικά χέρια για τούς κήπους, τις καλλιέργειες και

τις διάφορες χειρονακτικές
ργασίες. λλά, και μεγάλο τό θέμα να εσαι πάλληλος στο δημόσιο και χοντας κάποιο κτμα, να θέλεις με τους φτηνούς ργάτες να πάρεις και το ψωμί ατο πού ζε ποκλειστικά πό το γροτικό εσόδημα !

Ατά που ζητοσε λληνας ργάτης, τους φαινόταν πολλά, διότι έργάτης δεν χει

δικαίωμα να
πολαμβάνει ξ σου κάποια πό τα γαθά τς ζως ! τσι τους βόλευε

το
νοιγμα τν συνόρων. ντί για σαράντα Ευρώ, πληρώνουμε εκοσι και χουμε και νασφάλιστο το θμα ...

Συνέβη μως, ατός με τά εκοσι να εναι περκερδισμένος . Διότι στην χώρα του το

μεροκάματο μπορε
να εναι και δύο Ερώ. Τρώει λοιπόν τά πέντε και στέλνει δέκα πέντε

στην χώρα του. Α
τά τά ποσά γι ́ατόν εναι πάνω πό διεθυντικά. Μ ́ατά στηρίζει την

ο
κογένειά του και φτιάχνει και διαμερίσματα.

Τι φτιάχνει
μέσος λληνας νέος με τά εκοσι Ερώ πού προσαρμόστηκε το μεροκάματό του σε ατο το «οκονομικο μετανάστη» ;χι μόνον οκογένεια δεν μπορε να φτιάξει, χι μόνον ατοκίνητο δεν μπορε να γοράσει λλά οτε να μηχανάκι για να πάει στο φτηνό και νασφάλιστο τώρα μεροκάματο !

Και
ν το μηχανάκι καταφέρει να το γοράσει πό κάποιο παλιατζίδικο, θα πρπει να ξοδέψει τον δρτα πολλν μηνν για να πάρει δεια δηγήσεως . ν εναι 50 κυβικά

κατοστά μηχανή του, θέλει 200 Ευρώ ! ν εναι 51, θέλει σχεδόν τριπλάσια! Δηλαδή, μία τρίχα πάνω στην τριχιά, τριπλασιάζει το κόστος!!!!!!!!!!!

λλά δεν φτάνει ατό ! Πέρα πό ατά, πρέπει να το περάσει και πό ΚΤΕΟ για να το

τα
ρπάξουν κι πό κε ... λλά και πό τά πρόστιμα ταν δεν συμμορφωθε προς τις

ποδείξεις ...

λλά σφάλεια ποκριτή νομοθέτη, δεν ξαρτται πό το ΚΤΕΟ, οτε πό να τυπικό δίπλωμα δηγήσεως διότι σήμερα τά παιδιά κόμη και ατά τν ποκριτν το νόμου,γεννινται πάνω σε μηχανάκια ...

σφάλεια παίζεται ταν ατός φτωχός και νεργος νέος δυνατε να πληρώσειατα και νάγκαζεται να κυκλοφορε με τον φόβο τς παρανομίας ποος δημιουργε

πικίνδυνα ντανακλαστικά! σφάλεια παίζεται πό την λλειψι γωγς . Γιατί ντί να

διαθέσεις
να ργανο τς τροχαίας να παραδίδει μαθήματα κυκλοφοριακς γωγς ξω

και στα σχολε
α, τά ποα μαθήματα να εναι ποχρεωτικά και χωρίς οκονομικό παράβολο,

τον τροχονόμο τον
κανες παράρτημα τς φορίας πού μοναδικό στόχο χει να πλουτίσει

το χωρίς πάτο βαρέλι τ
ς κρατικς οκονομίας, την «ρευστότητα» τν τραπεζν και τά

ργανωμένα συμφέροντα που ασχροκερδον στά διόδια.

Στα δε σχολε
α, ντί για λα ατά, τα παιδιά μαθαίνουν πς να πισκευάζουν μία χαλασμένη καφετιέρα!....

Μέτρησε ποτέ κάποιος νομοθέτης τι κόστος
χουν τρες στυνομικοί πάλληλοι σε κάθε

νομό γι ́αύτό το
ργο το ποο πέρα πό την σφάλεια καλλιεργε τον μοιβαο σεβασμό καί τι κόστος χουν σε τυχήματα ατές ο συμπεριφορές ;

Ατά εναι ψιλά γράμματα γι ́αυτό το παχυδερμικό πέναντι στους γηγενες κράτος πού

φαίνεται
τι ς μοναδικό στόχο χει τήν βιολογική τους ξοντωσι .

λα μετρνται με βάσι το χρμα. ν πάτησες τά 65 νομιμότης στην δηγησι, μετρται με κατόν πενήντα Ευρώ σε παράβολα! ν σο καθυστερον την σύνταξι πί τρία χρόνια και δεν χεις να πληρώσεις, θα θεωρεσαι ατόματα κανός να έπιβιώνεις λλά νίκανος να

δηγες πειδή δεν θα χεις τα κατον πενήντα Ευρώ ! Και ν σε σταματήσει εσπρακτικός

μηχανισμός πού λειτουργε
με ργανο την τροχαία, θα σο πιβληθε σκληρό χαράτσι

το
ποο θα δυνατες να πληρώσεις και μετά θα διασύρεσαι ς «φοροφυγς» στηνσυνείδησι παντός βολεμένου ποος καυχται για την φορολογική του συνέπεια !

Α
τοί μως πού παιξαν τα ποθεματικά το σφαλιστικο σου ταμείου στον χρηματιστηριακό τζόγο και τά καναν καπνό, καθώς και κενοι πού τα διοχέτευαν στα

κομματικά πορνε
α για να κανοποιήσουν τις κομματικές τους κολασίες , ψήφισαν νόμο για τον αυτόν τους με βάσι τον ποον καλύπεται κολασία τους !

Και περήφανος «δημοκράτης» με την περήφανη «δημοκράτισσα» πού πό το πρωϊ

ς το βράδυ ταΐζονται με φασόλια άπό τις συχνότητες, ...μολογον φασόλια ! Γι’αύτό,

χι μόνον δέχονται τι σχύει ατή θλια κατοχύρωσις λλά χουν γίνει και ριστοι ...πιστήμονες το Πί Ες Αϊ, τν Σί Ντί Ες, τν «Ερωπαϊκν» μας προοπτικν πού

περιμένουν και την «ανάπτυξι» ...

Α
τήν πού στειλε στο περιθώριο τον ργαζόμενο πό τά σαράντα του και τον κλεισε στην ψυχική του μαυρίλα τον νάγκασε να πηδ στο κενό !

Ατήν πού δεν χωρ τον νέο λληνα ργάτη πιστήμονα, πού τον εξανάγκασε να μεταναστεύσει και δεν θέλει να χει καμία σχέσι με τον λληνα το ξωτερικο ποος
γαπ να πενδύει στην πατρίδα του.

Ατή εναι πόστασις νάμεσα στο χθές και στό σήμερα . Δηλαδή χθές, πραγματική νάπτυξις τς δεκαετίας το 70, δινε ζωή στην θνική οκονομία, βοήθησε τους λληνες

πρόσφυγες τ
ς Αγύπτου και τς Κύπρου να πιβιώσουν και να προοδεύσουν, εχε την ποτύπωσί της στο ξιόπιστο και παγκόσμια ποδεκτό νόμισμα, την δραχμή.

ντίθετα με την σημερινή, πού μς πέβαλε το κράτος τν κομματικν κηφήνων, πού μς

βούλιαξε στην φτώχια, στην αδιαφάνεια, στην άναξιοκρατία, στα ψυχικά νοσήματα, στον

ξενιτεμό, στο φρικτό δημογραφικό πρόβλημα.

Και πάνω σε
λα ατά φο σε ξόντωσαν, νομοθετον σφυκτικά και ποκριτικά

πλαίσια για την ζωή σου σε
λα τά επίπεδα, σε βομβαρδίζουν με μηνύματα τι εσαι

διαρκ
ς «παράνομος» και τι εσαι συνεπής πέναντι στις τράπεζες και στην φορία !

δεν πάει λλο ! Ατό το χάος, δεν ντιμετωπίζεται με σπιρίνες και με μέτρα πού

κινο
νται στο δαφος τν ντιπάλων ο ποοι εθύνονται για το διαρκές γκλημα.

Πρέπει να πάψουμε να μολογομε την ...φασολάδα το Ερώ, τς ψεύτικης ναπτύξεως

και να
τοιμαζώμαστε για βαθιές τομές ο ποες θα πονέσουν μέν προσωρινά, νάλογα με

την
κτασι τς ρρώστιας, εναι ναγκαες δε για να κινηθομε ζωντανοί προς το αριο.

Και ατό το αριο, δεν περν μέσα πό ψεύτικες οκονομικές συμμαχίες. Περν μέσα πό

ναν και μοναδικό δρόμο. Την λλάδα, με πλο την δραχμή της !Παναγιώτης Δερματς