ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Ο Αριστείδης Μπαλτάς και ο Υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς

Με αφορμή την 25η Μαρτίου, ο  Υπουργός Παιδείας απευθύνει   επιστολή στους μαθητές όπου και θέτει   ως αφετηριακό στοιχείο της  ελληνικής υπόστασης το πρώτο σύνταγμα της επαναστατημένης Ελλάδας….

Καταρχήν ***  ο υποφαινόμενος δεν αισθάνεται  τόσο κολακευμένος από την θέση της Ελληνικότητας στην επετηρίδα των λαών, εθνών, συλλογικοτήτων :  Εν τάξει, και τι έγινε δηλαδή, που η δική μας συλλογικότητα ανάγεται πιθανόν στην 2η χιλιετηρίδα πΧ ,  ενώ  αυτή των Αμερικανών στα τέλη του 18ου αιώνα; Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται, που πάμε φούντο….

Κατά δεύτερο λόγο, η εμμονή κάποιων «δικών μας» ιστορικών  σε μιαν ανιστόρητη αντίληψη που τοποθετεί την ελληνική  εθνογένεση στην επανάσταση του 1821, είναι πραγματικά απαράδεκτη :  Η ελληνική συλλογικότητα υπάρχει δια μέσου της Ιστορίας, διασκορπισμένη, υποταγμένη, «με ξένες προσμίξεις», με απώλειες, αλλά πάντως υπάρχει. Οι Αγγλοσάξωνες το λένε :The Greek diaspora. Η συλλογικότητά μας δεν  έχει κράτος και πολιτειακή υπόσταση  επί αιώνες, μέχρι το 1821, είναι όμως υπαρκτή τουλάχιστον  όσο η συλλογικότητα των Ασσυρίων  : Ξέρετε, αυτή η συλλογικότητα που εξακολουθεί να υπάρχει, από το αυτοκρατορικό της  status του 7ου πΧ αιώνα μέχρι σήμερα, στα όρη και στα λαγκάδια του Ιράκ-Ιράν.

Η ελληνικότητα υπάρχει σε κατάσταση «θραυσμάτων» σε  όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και Τουρκοκρατίας. Όταν  ο θεατρικός συγγραφέας Δ. Βυζάντιος (1790-1853)αναφέρεται  στο έργο του «Βαβυλωνία»   σε διάφορους χαρακτήρες της απελευθερωμένης χώρας (Τούρκος, Αρβανίτης κλπ) δεν απέχει  από την αλήθεια πολύ, όμως πέρα από όλα αυτά υπάρχει η κεντρομόλος δύναμη  της ελληνικότητας. Η Ελλάδα πριν και επί Δ.Βυζάντιου έζησε χάνοντας Έλληνες αλλά και ελληνοποιώντας ξένους.

Ο Αριστείδης Μπαλτάς δικαιούται ως άτομο να υποστηρίζει την άποψη περί διακοπής της συνέχειας, κι εμείς δικαιούμαστε να λέμε το αντίθετο υποστηρίζοντας τη συνέχεια του Ελληνισμού -  χωρίς  φυσικά να καβαλάμε κανένα καλάμι «περιούσιου λαού».  Πρόβλημα όμως εγείρεται όταν ο Υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς  πλαγίως και «ανεπαισθήτως» νουθετεί τον μαθητόκοσμο με  μια  άποψη, που δεν είναι αποδεκτή από τη πλειοψηφία των μελετητών και διανοουμένων  αυτής της χώρας.


****  «Καταρχήν» και όχι «καταρχάς» κκ σοφολογιότατοι, που όλο και ξεφουρνίζετε κάποια επανεκτίμηση περί  γλωσσικής ορθότητας ….