ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Λομπύστες χρυσού και μάταιες ελπίδες


Το  διεθνές λόμπυ του χρυσού ευελπιστεί  στην αυξημένη ζήτηση του «πολύτιμου μετάλλου» για χρηματικές- αποθησαυριστικές  χρήσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον νομισματικής αστάθειας . Κατά βάθος  το συγκεκριμένο λόμπυ ποντάρει στην εντροπία  της διεθνούς οικονομίας που θα μειώσει την αξιοπιστία των εθνικών και ιδιαίτερα των διεθνών νομισμάτων – ευρώ, δολλάριο, γιεν, λίρα Αγγλίας κλπ. – και θα στρέψει το αποταμιευτικό και χρηματιστικό κεφάλαιο στη συσσώρευση ράβδων χρυσού.  Η παρούσα εντροπία  δεν αποκλείεται να πάρει υψηλές τιμές, όμως και το αντίθετο δεν αποκλείεται.
Στην όλη κατάσταση υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη «σταθερά», που είναι η αντίσταση των λαών στην επιχρυσωμένη εξαθλίωσή τους :  Το λόμπυ ματαίως αναμένει την αποδυνάμωση αυτής της αντίστασης, που έχει πλέον τα χαρακτηριστικά αγωνιστικού μαραθωνίου. Απόδειξη η  σημερινή διαμαρτυρία  των πολιτών στη Χαλκιδική, που αντιμετωπίσθηκε με το «συνήθη» ψεκασμό  από την Αστυνομία…
Σχετικά για το χρυσό δες