ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας κατά της μνημονιακής υπεξαίρεσης…

Δημοσιεύεται στην ΑΥΓΗ της 3.10.14

Ένας «αγωγός  πόρων» προς τη χώρα μας, προερχόμενος από τα τέλη διαδρομής αεροναυτιλίας,  είναι μια σοβαρότατη υπόθεση μέσα στις συνθήκες της μνημονιακής καταβύθισης. Μόνο που ο «αγωγός» δεν μπορεί να καταλήγει σε μια δεξαμενή , νομιμοποιώντας τις «αφαιρέσεις» του πάσα ένα για πάσαν δανειακή νόσο, αλλά πρέπει να κατευθύνεται στις προβλεπόμενες χρήσεις…
Και πράγματι, η  εσωτερική νομιμότητα (Ε.Κ.550/2004 άρθρο 15  άρθρο 6) προβλέπει αυστηρά τις χρήσεις και την  αποκλειστική «διοχέτευση» των πόρων από τα τέλη διαδρομής, που σε τελική ανάλυση  προέρχονται από την επιβάρυνση του διεθνούς επιβατικού κοινού : Οι αποδέκτες είναι τα επενδυτικά προγράμματα της αεροναυτιλίας, η συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, οι εκπαιδεύσεις και άλλα τινά. Εξ άλλου η  ευρωπαϊκή νομιμότητα αποκλείει την ιδιοποίηση ή εκτροπή πόρων που διοχετεύονται από ευρωπαϊκούς φορείς σε πολίτες κράτους-μέλους, με οποιαδήποτε αιτία  ή πρόσχημα. Και όμως, με την Υπουργική  Απόφαση  1090 (ΦΕΚ 2050 Β 29/7/2014) ένας οργανισμός όπως  ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ.  αυτοανακηρύσσεται σε διαχειριστή των τελών διαδρομής,   που ανήκουν σε ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς.
Με δεδομένη την υφιστάμενη υστέρηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της πολιτικής αεροπορίας έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, η συγκεκριμένη «υπεξαίρεση» απειλεί την ποιότητα και το μέλλον ενός  συστήματος, ιδιαζόντως σημαντικού για τον τουρισμό της χώρας.
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, πολλοί στοιχηματίζουν ότι η απεργία των ΕΕΚ θα κηρυχθεί παράνομη , δεδομένου μάλιστα ότι δεν καλύπτεται από απεργία της ΑΔΕΔΥ. Ανεξάρτητα όμως από αυτή την εξέλιξη , η διαμαρτυρία των ΕΕΚ θα ακολουθήσει και άλλες, δικαστικές κυρίως, διαδρομές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η  «καραμπινάτη» παράκαμψη της ευρωπαϊκής νομιμότητας από την απόφαση περί «διαμεσολάβησης» του ΟΔΔΗΧ, ενδέχεται να αποτελέσει αφορμή για την κατάργηση των ίδιων των τελών διαδρομής , που προφανώς οι αεροπορικές εταιρείες δεν «χαλαλίζουν» για αλλότριους σκοπούς….
Η υπόθεση έχει προκαλέσει την αντίδραση των εργαζομένων στον ευρύτερο  χώρο της πολιτικής αεροπορίας, φέρνοντας μάλιστα σε συμπαράταξη σωματεία με παραδοσιακά ανταγωνιστικές σχέσεις. Τόσο  οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας  όσο και η Ομοσπονδία Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει  την μίζερη υπουργική απόφαση, που διακινδυνεύει μια πολύτιμη έξωθεν παροχή προς την ελληνική πολιτική αεροπορία….
Γιάννης Σχίζας