ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

48ωρη απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας...Έχουν καταρρακώσει το εσωτερικό δίκαιο, έχουν  δολοφονήσει ή  τραυματίσει θεσμούς  – μη εξαιρουμένου του Συντάγματος – έχουν υπονομεύσει για δεκαετίες  την αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα προβαίνουν στην υφαρπαγή ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται προς τη χώρα μας έτσι , «με τον τσαμπουκά τους», νομίζοντας ότι αυτή η λογική «πολιτικών πορτοφολάδων» θα περάσει χωρίς αντιστάσεις. Όμως η κήρυξη 48ωρης απεργίας των ΕΕΚ ενάντια στην υπουργική απόφαση που δίνει στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) πρόσβαση στους λογαριασμούς των τελών διαδρομής αεροναυτιλίας, αποτελεί μια πρώτη δόση αντιδράσεων, που έχουν ως ορίζοντα ακόμη και το ευρωπαϊκό δικαστήριο.
 Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας «από μία πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται στο στενά άμεσο μέλλον κίνδυνος για την κάλυψη των αναγκών της Αεροναυτιλίας. Εντούτοις δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι για πρώτη φορά γίνεται παρέμβαση στους ειδικούς λογαριασμούς για σκοπούς αλλότριους από αυτούς της Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα είχαμε μία διεύρυνση των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, για τις οποίες καταβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη που χρηματοδοτούν αυτούς τους ειδικούς λογαριασμούς στο σύνολο της ΥΠΑ, τώρα τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών μπορεί να διατίθενται και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους».
Στην ανακοίνωσή τους, οι ελεγκτές κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου της ΕΕ» και γι' αυτό πέρα από τα ένδικα μέσα (άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ και αίτηση αναστολής της απόφασης) θα προβούν «σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου και θα υποβάλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Ακόμη υπογραμμίζουν  τους κινδύνους «που θα προκληθούν για την ασφάλεια των πτήσεων και τα εθνικά δικαιώματα στον ελληνικό εναέριο χώρο, λόγω του ότι δε θα γίνονται οι στοιχειώδεις επενδύσεις».