ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Συνάντηση κινημάτων


Με το μήνυμα αυτό, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μια, ελπίζουμε ενδιαφέρουσα,
πρωτοβουλία -για πρώτη, ίσως, φορά σε τέτοιο εύρος- που ανέλαβαν οι συλλογικότητες
Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS», Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις
υδρογονανθράκων και Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων
(«Άγραφα SOS»).

Πρόκειται για μια πανελλαδική συνάντηση - συνέλευση συλλογικοτήτων, που αναπτύσσουν
δράσεις για ζητήματα ενέργειας γενικά και, ειδικότερα, για τις επιπτώσεις των ενεργειακών
δραστηριοτήτων, σε όλο τους το φάσμα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
το διήμερο 18-19 Γενάρη 2020, σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Για τις ανάγκες της συνάντησης έχει δημιουργηθεί η διεύθυνση meeting4energy@gmail.com,
μέσω της οποίας θα γίνεται η επικοινωνία.

Σας επισυνάπτουμε το κάλεσμα, στο οποίο περιγράφεται ο χαρακτήρας, ο σκοπός και οι
προσδοκίες μας από τη συγκεκριμένη συνάντηση. Επίσης ένα γραφικό, το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στα διαδικτυακά σας μέσα.

Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS»
Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων («Άγραφα SOS»)
--

Πρωτοβουλία πανελλαδικής συνάντησης για την ενέργεια

e-mail: meeting4energy@gmail.com

f/b: Συνάντηση για την ενέργεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου