ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Η ψήφιση της τροπολογίας για τη δακοκτονία δεν αθωώνει την κυβέρνηση

Του Θανάση Πετράκου
Αφού η κυβέρνηση επέδειξε επί 3 χρόνια χαρακτηριστική ανικανότητα και αδιαφορία με αποτέλεσμα να καταστραφεί το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και το 2016 και το 2018, επιτέλους εδέησε να τροποποιήσει το άρθρο 44 του Ν. 4325/2015, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου δακοκτονίας.
Είχε αγνοήσει επιδεικτικά τις συνεχείς επιστολές μου στις 18/4/2016, στις 22/5/2017, στις 15/5/2018 και στις 25/6/2018, με τις οποίες ζητούσα να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, με σκοπό κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος να δύνανται οι οικονομικές επιτροπές κάθε περιφέρειας να αναθέτουν στους προσωρινούς μειοδότες την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί.
Η ψήφιση επιτέλους της τροπολογίας την προηγούμενη Πέμπτη 21/2/2019 δεν αθωώνει σε καμία περίπτωση την κυβέρνηση, διότι δεν αναπληρώνεται το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών το οποίο καταστράφηκε και το 2016 και πολύ περισσότερο το 2018.
Η κυβέρνηση συνεπώς οφείλει να αποζημιώσει τους ελαιοπαραγωγούς από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια στο 100% της μείωσης του εισοδήματος που έχουν υποστεί για την καταστροφή τουλάχιστον του 2018, γιατί μια τόσο απλή ενέργεια από ανικανότητα και αδιαφορία της κυβέρνησης χρειάστηκε 3 χρόνια για να υλοποιηθεί.
ΠΗΓΗ ΙΣΚΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου