ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους 300 της Βουλής των Ελλήνων
Άπαντες τους λειτουργούς της Ελληνικής Δικαιοσύνης

την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας

την ΚΕΔΕ

τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους της Χώρας

Αξιότιμοι πατέρες και μητέρες του Έθνους,Είναι κατ’αρχήν αδιανόητο να επιζητείται σήμερα η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Βουλή των Ελλήνων με απλή πλειοψηφία, τόσο επειδή η πλειοψηφία της Βουλής δεν εκφράζει την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, που είναι καταφανώς αντίθετος με τη Συμφωνία, όσο και επειδή τούτο συντελεί στην όξυνση του διχασμού του.Η ακολουθούμενη διαδικασία κύρωσης με απλή πλειοψηφία, η οποία μάλιστα επιδιώκεται σήμερα με αθέμιτα μέσα που διασύρουν το θεσμό της Βουλής, αντίκειται εμφανώς στο πνεύμα του Συντάγματος το οποίο, επιζητώντας ευρύτερες συναινέσεις, προκειμένου “να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη”, προβλέπει ότι “μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα” και ότι “για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.”Είναι αλήθεια ότι το γράμμα του Συντάγματος, στο Άρθρο 28 Παρ.3,  προνοεί ότι «η Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της”, προσθέτει όμως  αμέσως μετά “εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας” . Τίθεται συνεπώς το ερώτημα κατά πόσον πληρούνται οι αιρέσεις αυτές στην προκειμένη περίπτωση και αυτό είναι ένα ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν τόσο η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής όσο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αποτελεί σκάνδαλο ότι τα όργανα αυτά δεν έχουν μέχρι σήμερα κληθεί να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος ούτε από την Κυβέρνηση αλλά ούτε από την Αντιπολίτευση εξ όσων γνωρίζω.Υπό τις συνθήκες αυτές και δεδομένου ότι η διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας στην FYROM απαίτησε πολλούς μήνες και με δεδομένη επίσης την αδιαφάνεια ως προς το περιεχόμενο της Συμφωνίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε και με τις τροποποιήσεις του Συντάγματος και τις ρηματικές διακοινώσεις της γείτονος, είναι εύλογη η απαίτηση της γνωμάτευσης των παραπάνω οργάνων προκειμένου οι βουλευτές που καλούνται να κυρώσουν την Συμφωνία να έχουν επαρκή πληροφόρηση και να αποφασίσουν αβίαστα και «ελεύθερα», καθώς απαιτεί το Σύνταγμα.Σας καλώ όλους να λάβετε θέση επί του θέματος, το οποίο δεν αποτελεί «ψιλά γράμματα» και «νομικισμό» αλλά στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα και υποχρέωσή μας ως πολιτών αυτής της Χώρας σύμφωνα και με το Άρθρο 120 του Συντάγματος.Με -υπό αίρεση- εκτίμησηΙωάννης Γ. Μαύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου