ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Ερώτηση Χουντή στην Κομισιόν κατά αιολικών πάρκων σε Ευρυτανία και Καρδίτσα
ερώτηση
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Θέμα: Αιολικά πάρκα στην Ευρυτανία και Καρδίτσα.
Τεράστιες αντιδράσεις των κατοίκων  Ευρυτανίας-Καρδίτσας έχουν προκαλέσει οι άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή Αγράφων.
Οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτές οι χωροθετήσεις δεν υπακούουν σε εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, όπως επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία και ότι δεν λαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο οι σωρευτικές επιπτώσεις των έργων στην περιοχή.

Θεωρούν ότι παραβιάζεται συστηματικά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και το υπ’ αρθ. 2001/42/ΕΚ,  Οδηγία για “τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις”, αφού οι εν λόγω περιοχές εγκατάστασης Α/Π έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες (NATURA 2000) και επομένως θα έπρεπε να υπάρχει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ” με σκοπό την διατήρησή τους”
Με δεδομένο τα ανωτέρω και του γεγονότος ότι, ήδη η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί από την Επιτροπή, για παραβίαση της νομοθεσίας στο θέμα των Αιολικών Πάρκων ερωτάται,
1) Μπορεί αφού εξετάσει την περίπτωση Ευρυτανίας-Καρδίτσας, να αποφανθεί, αν υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας; Εάν ναι τι προτίθεται να πράξει;
2) Επειδή τα ελληνικά δικαστήρια στις περιπτώσεις που πολίτες αιτούνται ασφαλιστικών μέτρων αρνούνται συνήθως την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος αφού κάνουν χρήση της εθνικής νομοθεσίας και αγνοούν τις αιτιάσεις της Επιτροπής αφού δεν έχουν τελεσιδικήσει, θεωρεί χρήσιμη ενδεχόμενη κατάθεση σχετικού προδικαστικού ερωτήματος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου