ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

ΓΣΕΕ : 7% πάνω η πραγματική ανεργία
του Στέλιου Παπαπέτρου  spapap@naftemporiki.gr   

 Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ για την Ελληνική οικονομία χρησιμοποιώντας μια σειρά από εναλλακτικούς δείκτες -εκτός των συμβατικών- για τον υπολογισμό της «πραγματικής ανεργίας» καταλήγει στην εκτίμηση ότι το τρίτο τρίμηνο του 2017 το «πραγματικό» σύνολο των ανέργων ανήλθε σε 1.355.620 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ανεργίας ύψους 27,52%, ή κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το επίσημο ποσοστό της ανεργίας όπως την καταγράφει ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανεργίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 ήταν 20,2%. 

 Ποιοι είναι όμως οι εναλλακτικοί δείκτες που χρησιμοποιεί στην ανάλυση της η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ; 

 Όπως επισημαίνεται στην έκθεση για τον υπολογισμό της ανεργίας λαμβάνονται υπόψη τρεις επιμέρους δείκτες, όπως οι «αποθαρρημένοι άνεργοι», οι «ακούσια υποαπασχολούμενοι» και το «λοιπό εργατικό δυναμικό». Η έκθεση της ΓΣΕΕ δίνει τους εξής εννοιολογικούς προσδιορισμούς για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες.


Ως «αποθαρρημένους άνεργους» χαρακτηρίζει τους άνεργους που δεν αναζητούν εργασία, αλλά θα ήθελαν να έχουν εργασία και είναι διατεθειμένοι να την αναλάβουν τις δύο επόμενες εβδομάδες από την περίοδο έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ. Ως «λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό» καταγράφονται τα άτομα που αναζητούσαν εργασία κατά τον τελευταίο μήνα, αλλά δεν ήταν διαθέσιμα να εργαστούν μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες. Ως «ακούσια υποαπασχολούμενους» καταγράφει τα άτομα εκείνα τα οποία την εβδομάδα αναφοράς – έρευνας της ΕΛΣΤΑ εργάστηκαν με μερική απασχόληση, αλλά δήλωσαν ότι επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες ώρες εάν τους δίνονταν η ευκαιρία.

Πάντως η έκθεση χαρακτηρίζει ως σημαντικό γεγονός ότι «το συνολικό ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε κατά το 2017 για πρώτη φορά μετά το 2012 κάτω από το όριο του 30%, γεγονός που επιβεβαιώνει την βελτιωμένη εικόνα αφενός στην αγορά εργασίας, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αλλά και αφετέρου την συνεχιζόμενη ιδιαίτερα δραματική κατάσταση». 

  Στα 12 δις ευρώ η απώλεια εισοδήματος λόγω της ανεργίας  

 Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ το εισόδημα που χάνεται με άμεσο τρόπο εξαιτίας της ανεργίας ανέρχεται σε 12 δις ευρώ το χρόνο ή στο 7% του ΑΕΠ. Απώλεια εισοδήματος με «άμεσο τρόπο» σημαίνει ότι στην εκτίμηση για τα 12 δις ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα υπήρχε, εάν τα χρήματα αυτά διοχετεύονταν στην κατανάλωση με δεδομένο ότι ο μέσος μισθός είναι 775 ευρώ. 

  Μόνο το 13% των ανέργων λαμβάνει επίδομα  

 Μία άλλη παράμετρο της κατάστασης των ανέργων που αναδεικνύει ή έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, είναι ότι υπολογίζει πως το 2017 μόνο το 13% των ανέργων λάμβανε επίδομα ανεργίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν στο 31%. Με άλλα λόγια το μεγαλύτερο μέρος των ανέργων βρίσκεται έξω από την κάλυψη που παρέχουν τα επιδόματα ανεργίας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου