ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

Καλός, κακός ή "από μηχανής"

του Σαράντη Δημητριάδη

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός δια των εκλαϊκευτικών φερέφωνών της, που βασικά μεταφέρουν προς τα κάτω τις επίσημες θέσεις της ή την υποκαθιστούν στις περιπτώσεις εκείνες που επισήμως η ίδια δεν θέλει να πέσει τόσο χαμηλά, δεν αφήνει, μέσω αυτών των φερέφωνων, να περάσει χωρίς να υποστεί το σκληρότερο δυνατό τσαλάκωμα οποιοσδήποτε τολμήσει να πει το παραμικρό εναντίον της, να ασχοληθεί μαζί της χωρίς να την εξυμνεί ή να βρεθεί εκ της θέσεώς του κατά οποιονδήποτε τρόπο σε αντίπαλο προς την εταιρεία στρατόπεδο. Όλοι όσοι αντιστρατεύτηκαν κάποτε λίγο ή περισσότερο την εταιρεία είναι φακελωμένοι στα κατάστιχα των υποστηρικτικών της λαϊκών αναγνωσμάτων, οι δε φάκελοί τους συνεχώς ενημερώνονται και συχνά πυκνά ανασύρονται για να βγουν σε κοινή θέα ώστε να συντελέσουν (όπως εκείνοι νομίζουν) στον δημόσιο διασυρμό των αναιδών ή αδαών (ανάλογα με την περίπτωση) αντι-Ελληνόχρυσων. Φακελωμένοι στα κατάστιχα αυτά είναι απλοί αντιδρώντες πολίτες, επιστήμονες που «τολμούν οι άθλιοι» να μη συμφωνούν με τα σχέδια της εταιρείας, αυτοδιοικητικοί, παπάδες, βουλευτές, υπουργοί, περαστικοί με ύποπτη και περίεργη φάτσα και ένδυση και όποιοι άλλοι δεν ταιριάζουν ακριβώς στο προκρούστειο κρεβάτι της εταιρείας.

Παρά το πλήθος των φακελωμένων (των κακών, των αντι-Ελληνόχρυσων) εν τούτοις, η επίδραση που αυτοί είχαν μέχρι τώρα δεν ήταν τέτοια που να θέσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην προχώρηση των σχεδιασμών της εταιρείας. Γιατί, εκτός των άλλων, υπήρχαν εκ παραλλήλου και οι μη φακελωμένοι καλοί της υπόθεσης (οι Ελληνόχρυσοι) που έκαναν ότι περνούσε από το χέρι ή το κεφάλι τους για να αντισταθμίσουν, όσο το μπορούσαν, την επιρροή των κακών (των αντι-Ελληνόχρυσων). ‘Έτσι κάπως διαμορφώθηκαν τα δύο στρατόπεδα: των κακών και των καλών.
Πρόσφατα όμως προστέθηκε στο στρατόπεδο των κακών κάποιος που εκ της θέσεως και της αποστολής που του ανατέθηκε θα μπορούσε να είναι αυτός που θα κάνει τόσο κακό στην εταιρεία όσο δεν έκαναν όλοι οι άλλοι κακοί μαζί μέχρι τώρα.
Ο κ. Δρυλλεράκης και το δικηγορικό του γραφείο ανέλαβαν, με εντολή του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, τη συνδρομή των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τα οποία θα εκπροσωπήσουν το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή του όρου 7 της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Η συμβολή του κ. Δρυλλεράκη και του δικηγορικού του γραφείου στην υπόθεση δεν θα είναι καθόλου ασήμαντη, όπως θα μπορούσε ίσως κανείς να υποθέσει από τη χρήση του όρου «συνδρομή» και από την πολύ «λογική» αμοιβή που θα τους καταβληθεί για το σύνολο αυτής της συνδρομής (20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 24.800 ευρώ). Όπως και στο σκεπτικό της απόφασης ανάθεσης επισημαίνεται από μέρους του ίδιου του κ. Σταθάκη, η υπόθεση της συγκεκριμένης Διαιτησίας είναι άκρως δυσχερής και περίπλοκη, αποτελεί δε περίπτωση εξαιρετική που επιβάλλει την υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και από δικηγόρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
Ο κ. Δρυλλεράκης και το γραφείο του, κατά την εντολή του υπουργού ΠΕΝ, θα προετοιμάσει όλη την εξειδικευμένη δουλειά που στη συνέχεια θα αναλάβουν να υποστηρίξουν ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έτσι: θα συντάξει τα σημειώματα και τα διαγράμματα προς αποδελτίωση των νομικών και πραγματικών ζητημάτων της υπόθεσης που άγεται σε διαιτησία. Θα «χαρτογραφήσει» τις διαφορές μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικός Χρυσός ως προς την διοικητική και συμβατική τους φύση . Θα συνδράμει -στην ουσία θα καθορίσει- τη γενική στρατηγική και τις επί μέρους τακτικές κατευθύνσεις του Ελληνικού Δημοσίου στην αντιδικία του με την Ελληνικός Χρυσός. Θα συνδράμει -στην πράξη θα καθορίσει- τα αρχικά αιτήματα καθώς και τους ισχυρισμούς και την επιχειρηματολογία από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Και τέλος θα συντάξει το σχέδιο της αίτησης προσφυγής σε Διαιτησία προς συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες από μέρους του κ. Δρυλλεράκη και του γραφείου του σκοπό θα έχουν (οφείλουν να έχουν) να υποστηρίξουν το νομικά βάσιμο του ισχυρισμού πως η Ελληνικός Χρυσός έχει πράγματι παραβεί σημαντικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου. Και αν κάτι τέτοιο αποδειχτεί με την καθοριστική συμβολή του κ. Δρυλλεράκη και του γραφείου του, τότε το όλο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική πιθανότατα θα καταρρεύσει με πάταγο. Ιδού λοιπόν ο κατ’ εξοχήν και απόλυτα κακός για την εταιρεία και τα λαϊκά της αναγνώσματα. Που προσφέρεται για το πιο τρανταχτό φακέλωμα και την αναζήτηση αιτίων διασυρμού από τα φερέφωνα της εταιρείας.
Θα περιμένω λοιπόν να δω, μαζί με όσους παρακολουθούν την υπόθεση,  πόσο μεγάλο τσαλάκωμα του «κακού» κ. Δρυλλεράκη θα επιφυλάξουν τα φερέφωνα αυτά. Εκτός πια και αν ο κ. Δρυλλεράκης είναι κάτι άλλο: ούτε κακός ούτε καλός αλλά κάτι αγγελικό και εξ ουρανού (από μηχανής δηλαδή) εκπορευόμενο που πάντα εμφανίζεται την κρίσιμη στιγμή ώστε να θριαμβεύσουν οι καλοί, όταν όλα μέχρι τότε έμοιαζαν χαμένα γι’ αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου