ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

To λήστεψαν, το ξαναλήστεψαν, και τώρα αξιώνουν ολοκλήρωση της ληστείαςΣτις 25.6.15 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά), Λεουτσάκος Ευστάθιος (Στάθης), Μπαλαούρας Γεράσιμος,Μπάρκας Κωνσταντίνος,Σταθάς Ιωάννης και Χαραλαμπίδου Δέσποινα απεύθυναν ερώτηση στον  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θέμα της ερώτησης η πρωτοφανής λεηλασία των πόρων του επικουρικού ταμείου  ΤΑΠΙΛΤ ΑΤ και η απειλή της άλωσής του με κάτι απίθανες μεθοδεύσεις, που θα ζήλευε και η πιο νεοφιλελεύθερη φαντασία…..

Η  ΕΡΩΤΗΣΗ :

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι επικουρικό ταμείο,  που ασφαλίζει  υποχρεωτικά  για Επικουρική σύνταξη τραπεζικούς υπαλλήλους  προερχόμενους από  τις πρώην  Τράπεζες  ΙΟΝΙΚΗ(τώρα Alpha Bank), Μακεδονίας Θράκης(τώρα Πειραιώς), ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΚΡΗΤΗΣ_ΑΘΗΝΩΝ(τώρα EUROBANK), ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ(Εθνική) και ΑΤΤΙΚΗΣ.
Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο, το οποίο την 16.4.2015 ασφάλιζε 11171 τραπεζικούς υπαλλήλους (4868 εργαζόμενους και 6.303 συνταξιούχους).
Τα επικουρικά βοηθήματα  προς τους 6.303  συνταξιούχους του ταμείου έχουν μειωθεί την τελευταία  3ετία κατά 72%.
Η περιουσία του ΤΑΠΙΛΤ –ΑΤ σύμφωνα  με την αναλογιστική  μελέτη του 8/2014  ανέρχεται σε σύνολο χαρτοφυλακίου  240.618.704,60  ευρώ ,πλέον δύο ακινήτων που διαθέτει.
Η βιωσιμότητα του Ταμείου  σύμφωνα με την ίδια Αναλογιστική Μελέτη, με τις σημερινές  μειωμένες  συντάξεις  προβλέπεται μέχρι το  2036 (δηλ. μπορεί να καταβάλλει συντάξεις για 22 ακόμη χρόνια).

Σημειώνουμε ότι η ζημία του ταμείου από το    PSI  ανήλθε σε 110.000.000 ευρώ, πλέον των  80.000.000 ευρώ  από την πτώση των μετοχών στις οποίες είχε επενδύσει κατά το παρελθόν. Επίσης το ΔΣ του Ταμείου  ποτέ δεν απαίτησε  από τις εργοδότριες τράπεζες  να καλύψουν  τα ελλείμματα  που προκάλεσαν  οι  πρόωρες εθελούσιες  συνταξιοδοτήσεις.
Σήμερα όμως η Εργοδοσία (τράπεζες Alpha Bank και   Eurobank) έχουν ως  στόχο τη διάλυση του ταμείου και την μεταφορά των  αποθεματικών (240.618.704,50 ευρώ) σε θυγατρικές ασφαλιστικές τους, για δημιουργία  συνταξιοδοτικού ιδιωτικού προγράμματος.
Ετσι το ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ -ΑΤ διαγράφει  με αυθαίρετη απόφασή του 2.181  συνταξιούχους, μετά από 25 χρόνια  συμμετοχής τους στα κοινά για να μην έχουν δικαίωμα  συμμετοχής  στην ψηφοφορία  τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου, που θα επιτρέπει  την «Αυτοδιάλυση του Ταμείου, την Ομαδική Αποχώρηση και την συνολική μεταφορά των εισφορών τους στα ταμεία των Συλλόγων». Η διαγραφή των συνταξιούχων  έγινε με την πρωτόγνωρη  μέθοδο του ισοζυγίου  των ληφθεισών συντάξεων και των καταβληθεισών εισφορών.
Προχώρησε  δε το ΔΣ του Ταμείου  σε Γ.Σ. την 1η Μαρτίου και σε  ψηφοφορία  για αλλαγή Καταστατικού. Οι αλλαγές αυτές ανοίγουν το δρόμο για τη διάλυση του ταμείου και μεταφορά των ασφαλισμένων σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Οι σύλλογοι των συνταξιούχων έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά  κατά του ΤΑΠΙΛΤ –ΑΤ για την διαγραφή των 2.181 συνταξιούχων, ενώ ζητούν και την ακύρωση της Γ.Σ.  (σχετική ανακοίνωση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. της 16.4.2015)
Η υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων  θα έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το νέο Καταστατικό , την άμεση κατάργηση  της Επικουρικής Σύνταξης για 5000 συνταξιούχους και την καταβολή σε 1303 συνταξιούχους μηνιαίου βοηθήματος από 30-60 ευρώ.
Επειδή,
·       Η επικουρική ασφάλιση είναι δημόσια κοινωνική ασφάλιση
·       Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι ταμείο  κοινωνικής ασφάλισης με βάση τον νόμο 2084/1992
·       Πρόθεση της κυβέρνησης είναι  να διατηρηθεί ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης για κοινωνικούς και αξιακούς λόγους.
Ερωτάται ο κ. υπουργός:
·       Θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να αποτρέψει  την επαπειλούμενη  διάλυση του ΤΑΠΙΛΤ ΑΤ και την επιστροφή  των εισφορών των ασφαλισμένων στους Συλλόγους των εν ενεργεία εργαζομένων μέσα  από το αποθεματικό των 240.618.704.60 που έχει δημιουργηθεί ,καθώς και τη μεταφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των 6.303 σημερινών συνταξιούχων στο ΕΤΕΑ, για συνέχιση  της επικουρικής τους σύνταξης, χωρίς αποθεματικά;

·       Θα συμβάλει στη διατήρηση και συνέχιση λειτουργίας του εν λόγω Αυτοδιαχειριζόμενου  Επικουρικού Ταμείου και στη διάσωση των   σημαντικών αποθεματικών του, από τις ορέξεις  εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ασφαλιστικών εταιριών, θυγατρικών τραπεζών; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου