ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υμηττός !


ότι δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως που είχαν ασκήσει οι Δήμοι Κρωπίας, Παιανίας και Ηλιουπόλεως κατά του π.δ/τος του Ιουνίου 2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ τ. Δ’ αριθμ. 187/16.06.2011).


Οι αποστολείς του μηνύματος σημειώνουν με χαρά, ότι «ΤΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (πρώην ΥΠΕΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ….
Μπαίνω σε σκέψεις : Δηλαδή το διάταγμα Μπιρμπίλη μείωνε τη προστασία του Υμηττού και η απόφαση ανοίγει το δρόμο για επαν-ισχυροποίηση της προστασίας;

Κατά πως λέει το μήνυμα, «Με τις ανωτέρω αποφάσεις το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας αποφάσισε να παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικό ερώτημα αναφορικά με το αν απαιτούνταν για την έκδοση του εν λόγω π.δ/τος να προηγηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.».

Ο  δικηγόρος Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου (μέλος της δικηγορικής εταιρείας ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ),  υπογραμμίζει , μεταξύ άλλων : «…..Μετά την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφανθεί κατά τρόπο οριστικό επί των αιτήσεων ακυρώσεως των Δήμων και, στη συνέχεια, επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουμε ασκήσει εκ μέρους εκατοντάδων ιδιοκτητών ακινήτων».

Α, ώστε υπάρχουν εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται προφανώς στον Υμηττό ! Που έχουν  -λέει -  υποστεί δεσμεύσεις των ιδιοκτησιών τους από το επίμαχο  «διάταγμα  Μπιρμπίλη» !

Σκέπτομαι : Οι εχθροί των εχθρών μας δεν είναι κατ’ ανάγκη φίλοι μας…Το έργο της κυρίας Μπιρμπίλη μπορεί να μην είναι- στο σύνολό του – για πέταμα…. Ο αντιμνημονιακός υπαινιγμός δεν  μπορεί να μας κάνει να χάβουμε οποιονδήποτε ισχυρισμό  οιουδήποτε, που μάλιστα  δεν δηλώνει ευθέως το επίδικο αντικείμενο….