ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γερμανία μπλοκάρει, η Ελλάδα κοιμάται!


Για την  «Διατλαντική  Εμπορική  και Επενδυτική Συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ (Transatlantic Trade and Investment Pack – TTIP)» έγραφε πρόσφατα ο Παναγιώτης Κουρουμπλής :
«….πρόκειται για ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο συρρίκνωσης των κανόνων προστασίας της εργασίας, του περιβάλλοντος, της υγείας και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών σε ΗΠΑ και Ε.Ε. προς όφελος της κερδοφορίας των πολυεθνικών»

Και η Δώρα  Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας :
«Οι εμπνευστές του TTIP μιλάνε για άρση των εμποδίων στο εμπόριο. Δεδομένου ότι οι δασμοί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλοί, όταν καλούνται να αποσαφηνίσουν σε ποια εμπόδια αναφέρονται, γίνεται σαφές ότι εννοούν τα προνοιακά κρατικά προγράμματα,
τους κανονισμούς που προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και τους φραγμούς στην είσοδο  ιδιωτών σε τομείς κρατικής ευθύνης, όπως η εκπαίδευση και η υγεία.


Σε ερώτηση του Μίμη Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης  Νίκο Δένδια,  το θέμα του ΤΤΙΡ μάλλον υποβαθμίζεται σε «προσπάθειες επιμέρους  χωρών  να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα» ή σε  ζήτημα «υπερεθνικών θεσμών με υπερβολικά προνόμια». Είναι όμως αυτή η κατάσταση μια διελκυνστίδα μεταξύ «εθνικού»  και «υπερεθνικού» ; 
Ή μήπως είναι μια ειδική μορφή επίθεσης του «ιδιωτικού»  εναντίον του «δημόσιου»;

Η Ερώτηση  του Ανδρουλάκη :
«Όσο προχωρούν οι διεργασίες για τη σύναψη της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (Transatlantic Trade and Investment Pack – TTIP) τόσο εντείνονται οι προσπάθειες των επιμέρους χωρών για να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα.
Πρόσφατα, η Γερμανία απείλησε ότι θα μπλοκάρει τη συμφωνία απορρίπτοντας το προωθούμενο πλαίσιο(ειδικό πάνελ) για το δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ κράτους - επενδυτή με την αιτίαση ότι απειλείται η εθνική της κυριαρχία και δημιουργούνται υπερεθνικοί θεσμοί με υπερβολικά προνόμια. Οι διαδοχικοί Υπουργοί Ανάπτυξης μέχρι σήμερα αρνήθηκαν να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, παρά τις επίμονες ερωτήσεις μας, για την πορεία των διαπραγματεύσεων και την ανάδειξη ή όχι μιας σειράς θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και άλλες μικρότερες χώρες όπως οι κίνδυνοι:
- υποβάθμισης εργασιακών κεκτημένων και περιβαλλοντικών στάνταρντ,
- σάρωσης των προϊόντων με Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ),
- ανακατανομής των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών υπέρ των μεγάλων Πολυεθνικών και εις βάρος των τοπικών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
-Θα παρουσιάσει στη Βουλή, σε εκτός Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, την ευρωπαϊκή ατζέντα και τις ελληνικές θέσεις για τις διατλαντικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Ε.Ε. ιδιαίτερα για τους κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που ενδεχόμενα θίγονται από τις προτάσεις των ισχυρών χωρών;