ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

ΔΙΑΤΡΟΦΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ…..
Μετά από 5 ημέρες συζητήσεων στο Κρεμς  της Αυστρίας,    το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Διατροφική Κυριαρχία «Νyeleni, Ευρώπη 2011», ολοκληρώθηκε στις 21.8.2011. Το Φόρουμ εξέδωσε  την πρώτη Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για θέματα Διατροφικής Κυριαρχίας. 
Περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύθηκαν να ενδυναμώσουν την συλλογική ανάκτηση του κοινωνικού ελέγχου επί του συστήματος διατροφής, να αντισταθούν στο αγρο-βιομηχανικό σύστημα, να διαδώσουν και να ενισχύσουν ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό κίνημα .
Περισσότερες από 120 οργανώσεις και άτομα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και τα κοινωνικά κινήματα, συζήτησαν τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διατροφικής πολιτικής και ανέπτυξαν μια συνοπτική πλατφόρμα και ένα σύνολο αρχών προκειμένου να κατα(ανά;)κτηθεί η διατροφική κυριαρχία στην Ευρώπη.  Στο φόρουμ,  δόθηκε έμφαση στη συνεισφορά της νεολαίας , των γυναικών και των παραγωγών τροφής, καθώς οι ανησυχίες τους συχνά παραβλέπονται. Η ποικιλία και ο πλούτος των εμπειριών έδωσαν τη δυνατότητα στο Φόρουμ  να  ορίσει ένα κοινό πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης, βασισμένα σε συμμετοχικές διαδικασίες.     
«Είμαστε πεισμένοι ότι η αλλαγή στο διατροφικό σύστημα είναι το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη αλλαγή στις κοινωνίες μας», αναφέρει η διακήρυξη του Φόρουμ.  Του οποίου οι εκπρόσωποι  δεσμεύθηκαν για τον έλεγχο του διατροφικού συστήματος με τους ακόλουθους τρόπους:
-         Με την προώθηση  ενός οικολογικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης τροφής, βασισμένο στη μη-βιομηχανική μικρομεσαία γεωργία, επεξεργασία και εναλλακτική διανομή
-         Με την αποκέντρωση του συστήματος διανομής τροφής και  τη συντόμευση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών
-         Με τη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών, ειδικότερα στον τομέα διατροφής και γεωργίας
-         Με τον εκδημοκρατισμό λήψης αποφάσεων σχετικών με τη χρήση των Κοινών Αγαθών που έχουμε κληρονομήσει (γη, νερό, αέρας, παραδοσιακές γνώσεις, σπόροι και ζωικό κεφάλαιο)
-         Με την επιδίωξη, οι δημόσιες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, να εγγυώνται την ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών, με δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς τροφής και διατροφή ελεύθερη από μεταλλαγμένα για όλους.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης βρίσκεται στον ιστότοπο του Φόρουμ  Νyeleni, Ευρώπη 2011:  www.nyelenieurope.net . Από την Ελλάδα συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι - μεταξύ των οποίων αγρότες και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων.
ΥΓ.    H φωτογραφία από το www.epikairo.gr (που είναι ό,τι δηλώνει, δηλαδή έξυπνο…)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου