ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Η Λευκωσία άναψε «κόκκινο» στην Κομισιόν

 .
Λευκωσία: Για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει αναθεωρημένα έγγραφα για κεφάλαια που έχει «παγώσει» μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία το 2009, επισημαίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι οι λόγοι για τους οποίους είχαν παγώσει τα εν λόγω κεφάλαια δεν έχουν αρθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας την έκθεση προόδου της Κομισιόν για την Τουρκία, είπε ότι στην έκθεση επισημαίνεται πως η υποβολή των αναθεωρημένων εγγράφων δεν προδικάζει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο ούτε και προκαταλαμβάνει τις θέσεις των κρατών-μελών.

Η Διαδικασία Διεύρυνσης έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα και τα κράτη-μέλη διατηρούν τον τελικό λόγο σε σχέση με το άνοιγμα ή κλείσιμο ενταξιακών κεφαλαίων, υποδεικνύει. 

Σε σχέση με το Κυπριακό, η έκθεση υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, την υποχρέωση της Τουρκίας να συμβάλει ενεργά στην εν εξελίξει διαδικασία και τονίζει ότι ο ρόλος της είναι κρίσιμος.

«Ως εκ τούτου αναμένουμε», τονίζει, «οι κατά καιρούς τουρκικές δηλώσεις να μετουσιωθούν σε πράξη. Σημειώνουμε με ικανοποίηση την επικριτική αναφορά σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας, όπως εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Απριλίου 2015, σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης (ΑΟΖ)».


Στην Έκθεση τονίζεται ότι «οι ενέργειες της Τουρκίας ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών εντός της ΑΟΖ τους καθώς και της κυριαρχίας τους επί των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους». 


Η Επιτροπή καλεί, επίσης, την Τουρκία, «να εφαρμόσει όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) προς αποκατάσταση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνοντας ειδική αναφορά στην καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2014 σε σχέση με το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη ικανοποίηση», σημειώνει η κυβέρνηση.

Ιδιαίτερα σημαντική για την κυβέρνηση είναι η αναφορά σε σχέση με τη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων και το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ), στην οποία τονίζεται η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας πλήρους πρόσβασης της ΔΕΑ σε αρχεία και στρατιωτικές περιοχές που ελέγχονται από την Τουρκία.
 
Σε σχέση με την Τουρκία, για άλλη μια φορά, καταγράφεται ξεκάθαρα και με σαφήνεια η πλήρης έλλειψη προόδου ως προς το σύνολο των κυπρογενών της υποχρεώσεων.

Πηγή: «Φιλελεύθερος»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου