ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Δομή Στήριξης Κοινωνικής ΟικονομίαςΣτις 3 Σεπ 2014, στην Θεσσαλονίκη, αποφασίσθηκε να γίνει η σημαντική συνάντηση των συλλογικοτήτων και δομών που επιθυμούν να μετέχουν στην Δομή Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονίας-ΔΟ.Σ.Κ.Ο.ΚΕ.Μ. για να αξιοποιήσουν την πολύμηνη ζύμωση και προετοιμασία. Η προσπάθεια που ξεκίνησε στις 18 Δεκ 2013, στην Θεσσαλονίκη, και συνεχίσθηκε αδιάλειπτα κάθε Πέμπτη,  παραμένει ανοιχτή σε όλους, όσους ενδιαφέρονται για την προαγωγή της Κοινωνικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία.
Σχετικά

Ο κόσμος μέχρι σήμερα από διπολικός, «κράτος-αγορά», γίνεται τώρα τριπολικός «κράτος-αγορά-κοινωνία», αναγράφει στο βιβλίο «Θεσμοί & Εφαρμογές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ο κ. Βασίλης Τακτικός (210 8813760). Είναι πρόδηλο ότι ο πολιτισμός και κυρίως οι νέες τεχνολογίες διάδοσης πληροφοριών, διαφοροποιούν ραγδαία τα δεδομένα, με αποτέλεσμα οι επικρατούσες ιδεολογίες να σπρώχνουν τις κοινωνίες είτε στην απαξίωση συστημάτων εξουσίας που δεν είναι πλέον λειτουργικές, είτε στη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης των κοινών.
Ιστορικά, παλαιότερα, καταγράφονταν η έντονη παρουσία της κοινωνίας των πολιτών μόνο κατά την διάρκεια των επαναστατικών περιόδων, ενώ στην συνέχεια τα κινήματα αυτά, σχεδόν πάντοτε, υποτάχθηκαν δια μέσου των κομμάτων, στην εξουσία του κράτους ή εξουδετερώθηκαν από την ηγεμονία της αγοράς.
Η δυναμική της κοινωνίας των πολιτών απορροφήθηκε από την διαφθορά των πελατειακών σχέσεων του κράτους, συνήθως από τους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους υπερκατασκευών, ομοσπονδιών ή άλλων δομών. Η ιεραρχική τάχα οργάνωση της κοινωνίας και της παραγωγής, υπότασσε στον κομματισμό και στον συντεχνιακό συνδικαλισμό, μη επιτρέποντας την πλήρη ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.
Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, ή η νέα περίοδος της γνώσης & πληροφορικής, δημιουργεί σημαντικά περιθώρια για την οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας. Η νέα καθολικότητα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών τους, επιταχύνει την αυτό-οργάνωση των ενεργών πολιτών, δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες να μπορούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που στην ουσία είναι και αυτές πολίτες (νομικά πρόσωπα, αλλά οριζόντια, όχι ομοσπονδίες ή εκπροσωπήσεις) να συσσωματωθούν και να αναλάβουν συλλογικά, με οριζόντια διασύνδεση, ρόλους, που μέχρι σήμερα υφάρπαζαν και οικειοποιούνταν οι αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι των πολιτών.
Η Δομή Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΟ.Σ.Κ.Ο.ΚΕ.Μ. με συνεχείς ανοικτές ενημερώσεις διαμόρφωσε ένα σχήμα που θέλει να διαδώσει την κοινωνική οικονομία στην Κεντρική Μακεδονία, από φορείς της κοινωνικής οικονομίας και άλλους, ανταποκρινόμενη στις τάσεις και τα νέα σχήματα της εποχής μας.
Μέχρι στιγμής στην ΔΟΣΚΟΚΕΜ έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης & κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, δημόσιοι οργανισμοί & επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών & εργαζομένων.
Στις 3 Σεπ 2014, η υπό σύσταση ΔΟΣΚΟΚΕΜ, προσκαλεί όσους θα έχουν πάρει αποφάσεις στις συλλογικότητες ή στις δομές τους να υπογράψουν το προτεινόμενο καταστατικό συνεργασίας, να επιλέξουν τον συντονιστή εταίρο και να ορίσουν την διαδικασία σύνταξης του προγράμματος δράσης της ΔΟΣΚΟΚΕΜ.
Στην ανοικτή συνάντηση της 14/7/2014, μετά από τις τρείς συνεχείς τελευταίες εκδηλώσεις της ΔΟΣΚΟΚΕΜ (11/6/2014-Θεσσαλονίκη, 25/6/2014-Πολύκαστρο, 9/7/2014-Διεθνής Εμπειρία) με συντονιστή τον κ. Αθανάσιο Τζάκρη και γραμματέα την κα Όλγα Δάρατζη, πήραν τον λόγο μεταξύ άλλων οι: Χ. Βοζίκης, Α. Καραδάκης, Γ. Πιλιτσίδου, Α. Καράγιωργας, Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Γκουδίνογλου, Δ. Μιχαηλίδης, Δ. Δριβάκου και άλλοι.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382