ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Mη συμμόρφωση στις αποφάσεις των δικαστών;


Το 1969 η Χούντα έβαζε χέρι με συντακτική πράξη στη  Δικαιοσύνη, απολύοντας ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς – μεταξύ των οποίων και τον μετέπειτα Πρόεδρο Δημοκρατίας Σαρτζετάκη.  2-3 χρόνια μετά, το  «ανασυγκροτημένο» Συμβούλιο της Επικρατείας αντιμετώπιζε  και δικαίωνε τις προσφυγές  δεκάδων πολιτών εναντίον  διοικητικών αποφάσεων,   που εμπόδιζαν την χορήγηση διαβατηρίων για λόγους «δημοσίας τάξεως και ασφαλείας». Αποτέλεσμα : Αφού η στρατιωτική  χούντα είδε κι απόειδε,  αποφάσισε  να αγνοεί τις αποφάσεις του ΣτΕ, που αφορούσαν μια και μόνο κατηγορία πολιτών…..
Σήμερα η Χούντα των μνημονίων πλήττει γενικότερα  το οικοδόμημα του Κράτους Δικαίου, τόσο ώστε να  προκαλεί τη διαμαρτυρία της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών : 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την έντονη ανησυχία των διοικητικών δικαστών για τη σταθερή άρνηση της Εκτελεστικής Εξουσίας να συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική της.
Στο ίδιο κλίμα, οι διοικητικοί δικαστές αποδοκιμάζουμε τον κοινωνικό εκβιασμό που επιχειρείται δια μέσω των ευρείας δημοσιότητας πρόσφατων διαρροών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση που τα δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών επαγγελματικών ομάδων ή περικοπές συντάξεων, τότε το προκύπτον δημοσιονομικό κόστος θα καλύπτεται με νέα μέτρα που θα θίγουν τις ίδιες επαγγελματικές ομάδες στις οποίες αφορούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις.
Η Εκτελεστική Εξουσία οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις σε κάθε περίπτωση και όχι να επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης μόνο όταν αυτές είναι αρεστές».