ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

2687,32 ευρώ το μήνα ο κάθε ¨σύμβουλος¨ του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος !!!


ΠΗΓΗ : "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ"


Την ώρα που οι φόροι και οι μειώσεις μισθών και συντάξεων πέφτουν σαν το χαλάζι, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μοιράζουν παχυλούς μισθούς σε golden boys της κυβέρνησης ¨Δεύτερη Φορά Αριστερά¨.

2687,32 €/μήνα χ 12 μήνες χ 7 ¨συμβούλους¨ = 225.735,00 € ετησίως

Αυτή την εξίσωση …έλυσαν στο υπουργείο περιβάλλοντος για να ξεπεράσουμε την κρίση !!! 

1. Συνιστάται, από 23.9.2015 Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να επικουρεί στο έργο του τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Στο ανωτέρω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται, για την εκπλήρωση του σκοπού του,τέσσερις (4) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις ειδικών συµβούλων και ειδικών συνεργατών.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.¨ 

Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι αυτό που αναγράφεται στα ¨έχοντας υπόψη¨ και αφορά αφενός στο ύψος του μισθού και αφετέρου στις πηγές που θα αντληθούν αυτά τα χρήματα.
Θαυμάστε σε πόσους κωδικούς του προϋπολογισμού βάζουν χέρι για να εξασφαλίσουν …τα προς το ζην στα ¨δικά μας παιδιά¨ !!!!!!!!

¨...... από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ύψους 61.439,62€περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και για κάθε επόµενο έτος 225.735,00€ περίπου περίπου που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των:  ΚΑΕ 0211:58183/15.12.2014,αα810, ΚΑΕ 0213:57992/12.12.2014 αα860, ΚΑΕ 0215 57993/12.12.2014,αα1303, ΚΑΕ
0291:57995/12.12.2014,αα887, ΚΑΕ 0292:58181/15.12.2014,αα809, ΚΑΕ
0293:57996/12.12.2014,αα 1299, ΚΑΕ 0511:1426/14.1.2015,αα 7067, 31204/13.7.2015,αα59111, 37411/3.9.2015,αα 72458, ΚΑΕ 0512:1420/14.1.2015,αα7069,31208/13.7.2015,αα59107,37412/3.9.2015, αα 72451 του Ειδικού Φορέα 31-110.¨

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου