ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

1821:Τότε ήταν η Ιερά Συμμαχία του Μέττερνιχ…..


      
Ανακοίνωση του ΔΗΚΚΙ     

 1821:Τότε ήταν η Ιερά Συμμαχία του Μέττερνιχ , τώρα η νέα «ιερά Συμμαχία»  ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

     Εκατόν ενενήντα τρία χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του ΄21 η Ελλάδα βρίσκεται σε  κρίσιμο σταυροδρόμι. Τότε αντιμετώπισε την Ιερά Συμμαχία του Μέττερνιχ και των αυτοκρατόρων της εποχής. Τώρα , αντιμετωπίζει την νέα «Ιερά συμμαχία»  ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που με άλλα μέσα και μηχανισμούς επιδιώκουν την διάλυση της και την καθυπόταξη και  σύνθλιψη του λαού. Τότε χρησιμοποιούσαν τα στρατεύματα κατοχής των πασάδων, τώρα το ρόλο τους  έχουν αναλάβει οι σύγχρονοι Φαναριώτες και Κοτζαμπάσηδες-Προεστοί.  Η εθνική κυριαρχία έχει καταλυθεί, αυτή τη φορά από τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τα funds tων δανειστών ,  ο λαός και οι παραγωγικές δυνάμεις και δυνατότητες  του τόπου καταληστεύονται  με την σύμφωνη γνώμη και την συνδρομή του πολιτικού καθεστώτος της τελευταίας εικοσιπενταετίας, ενώ η εδαφική ακεραιότητα της χώρας τίθεται σε αμφισβήτηση σε όλη την έκταση των Ανατολικών της συνόρων. Η επαναφορά του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο και τα όσα προοιωνίζονται για το Αιγαίο συμπληρώνουν το πάζλ Και οδηγούν στο συμπέρασμα πως  193 χρόνια μετά το ΄21, η υπόσταση του  Ελληνικού ΄Εθνους-Κράτους απειλείται με αποσάθρωση και κατατεμαχισμό  και ο ΄Ελληνας πολίτης  προορίζεται να μετατραπεί σε πρότυπο ενός παγκοσμιοποιημένου πολίτη -υπηκόου των    πολυεθνικών.


   Με το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας της  Ε. Ένωσης (νέα ΟΝΕ) η  χώρα οδηγείται σε ένα τρίτο και τελικό μνημόνιο  με την ταυτόχρονη  αρπαγή των τραπεζικών καταθέσεων και της μικρής περιουσίας των πολιτών της. Οδηγείται στο τελικό «πιστωτικό γεγονός» με ταυτόχρονα δεσμά που θα την κρατούν στην κατάσταση του ημιθανούς για πολλές δεκαετίες όπως συνέβη σε μια σειρά από χώρες που ακολούθησαν τις οδηγίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου  των τοκογλύφων δανειστών.
   Η αυριανή επέτειος όμως υπενθυμίζει  ότι η Ελλάδα έχει ιστορία,  ιστορική μνήμη και παραδόσεις  αγώνα για «λευτεριά και προκοπή» που  έφτασαν γραπτά αλλά και προφορικά μέχρι σήμερα στο λαό και επομένως δεν μπορεί εύκολα να αλωθεί. O αγώνας για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση συνεχίζεται και θα δικαιωθεί. Αντισταθείτε!                                                                                 

                                                                                                   ΔΗΚΚΙ - Σοσιαλιστική Αριστερά

                  www.dikki.org  Καρόλου 28 Πλατ. Καραϊσκάκη τηλ. 2105234289