ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Σάββατο 29 Μαΐου 2010

ΤΗΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Ο ΧΑΒΑΣ....


Ήμουνα νιος και γέρασα...Και συνέχισα να ακούω και να ξανακούω το τροπάρι της αντιμετώπισης του υδατικού προβλήματος της Αττικής με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ψυττάλειας.... Το θυμάμαι - απαράλλακτο όπως κάθε Πάσχα το «Χριστός Ανέστη εκ Νεκρών» - από τη δεκαετία του 80, από τους Οικολόγους Εναλλακτικούς του 1989, από την «Νέα Οικολογία» και την «Οικοτοπία» και τελευταία το «Οικολογείν» - με ένα κείμενο του βουλευτή Μανώλη Στρατάκη...Και τώρα έρχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να προωθήσει την υπόθεση της «Ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων από τη Ψυττάλεια» (Μη μαδάτε τη Μαργαρίτα, 28.5.2010). Μακάρι, χίλιες φορές μακάρι !
Λέει λοιπόν το ΥΠΕΚΑ :
«Τα μέτρα και οι δράσεις για την εξοικονόμηση νερού συνιστούν βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο μιας συνετής διαχείρισης των υδατικών πόρων που λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις από τον αυξανόμενο κίνδυνο της λειψυδρίας και της ξηρασίας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προωθείται και η επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού, μετά από κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και υπό τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Δυστυχώς μέχρι τώρα στην Ελλάδα οι δυνατότητες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων δεν έχουν αξιοποιηθεί. Σημαντική είναι η ευθύνη της Πολιτείας η οποία όχι μόνον δεν στήριξε σχετικές πρωτοβουλίες αλλά ούτε καν δημιούργησε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί να καλύψει το κενό με συστηματικό τρόπο και συγκεκριμένες δράσεις:

• Έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί η επεξεργασία Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θεσπίζει όρους και τα μέτρα για ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων. Η έκδοση της ΚΥΑ, που αναμένεται εντός των επόμενων δύο μηνών, αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την προώθηση έργων επαναχρησιμοποίησης στη χώρα.

• Έχουν εξασφαλισθεί πόροι, από το ΕΠΠΕΡΑΑ για δράσεις επαναχρησιμοποίησης.

• Ειδικότερα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, αξιοποιώντας τις μελέτες που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί, το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο την ανάκτηση και αξιοποίηση για άρδευση, αστικές και βιομηχανικές χρήσεις 80.000-100.000 m3/ημέρα, από τους υφιστάμενους και υπό κατασκευή βιολογικούς καθαρισμούς της περιοχής.

Άμεσα, με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ, προωθεί την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση περίπου 20.000 m3/ημέρα από την Ψυττάλεια. Η δράση περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας μέρους των δευτεροβάθμιων εκροών του βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας και της υποδομής για τη μεταφορά και διανομή του ανακτημένου νερού στη Σαλαμίνα και το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό για άρδευση και αστικό πράσινο, ενώ εξετάζεται και η σκοπιμότητα διοχέτευσης μέρους του ανακτημένου νερού στο Ποικίλο Όρος. Η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών και η δημοπράτηση των έργων αναμένονται εντός του 2010, με στόχο την ολοκλήρωση των έργων στα μέσα του 2012.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου